Indkaldelse til Generalforsamling 16. september 2020 | Den Danske Sømandskirke Singapore

Indkaldelse til Generalforsamling 16. september 2020

Udgivet tor d. 7. maj 2020, kl. 10:14
Nyheder

Kirkens Generalforsamling 2020

 I lyset af verdenssituationen og de for Singapores vedkommende COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020, har vi valgt at afholde generalforsamlingen som en online-generalforsamling via Zoom den:

 

16. september 2020 kl. 19.00

 

Med følgende dagsorden:

 

  • Beretning om Sømandskirkens arbejde i 2019, herunder fremlæggelse af regnskab for 2019
  • Valg af medlemmer til kirkerådet for 2020/2021
  • Indkommende forslag til generalforsamlingen
  • Valg af revisorer for 2020/2021
  • Evt.

 

 

Hvordan kommer det til at foregår?

 

Generalforsamlingen er for medlemmer af Den Danske Sømandskirke i Singapore. Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du sende en mail til office@churchsg.dk med oplysning om navn og adresse. Tilmeldingen skal være modtaget senest kl. 12 den 15. september 2020.

Du vil herefter på mail modtage et Zoom-link samt regnskab 2019, budget 2020 og evt. forslag og årsberetning.  

 

Ønsker du at stille et forslag til generalforsamlingen skal det fremsendes til office@churchsg.dk senest den 9. september.

 

Ønsker du ligeledes at komme på valg til kirkerådet, bedes du ligeledes oplyse dette på mail til office@churchsg.dk senest den 9. september.

Kirkerådet kan bestå af op til 10 medlemmer. For nuværende består det af:

 

John Iversen, formand – genopstiller

Carsten Matzen – genopstiller

Christian Dam Madsen – ønsker ikke genvalg

Helle Willumsen - genopstiller

Claus Jensen  - genopstiller

Kaj Andersen – genopstiller

Rene Piil Pedersen – genopstiller

Mark Crouch - genopstiller

Anders Johansen - genopstiller

 

Der kan således indvælges op til 2 nye medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Kirkerådet