DANSK I SINGAPORE

Nyttige adresser

Der er mange måder at skabe sig et netværk på, og få kontakt til andre danskere i Singapore. Her er en række organisationer og websites, du kan have glæde af:

Kirkelige organisationer
Danske Sømands- og Udlandskirker
Den Danske Folkekirke
Den Danske Salmebog Online 

Udenrigsministeriet
Danmarks Ambassade Singapore
Udenrigsministeriets rejsevejledning

Søfarende
Handelsflådens velfærdsråd
International Christian Maritime Association (ICMA)
International Seafarers' Welfare Assistance Network (ISWAN)

Organisationer i Singapore
DABS Danish Business Association of Singapore
Scandinavian Women´s Assocation (SWA)
Danish Supplementary School (DSS)

Organisationer for danskere i udlandet
Danes Worldwide