Kirke

Sømandskirken er et lille stykke Danmark på toppen af Mt. Faber i Singapore. Vi er til for at betjene de mange danske skibe, der kalder Singapore. Vi besøger skibene, medbringer aviser og andet godt og er altid klar til en snak. Vi er også til for de mange danske fastboende og besøgende i Singapore. Vi er den genkendelige og trygge ramme og tilbyder kirkelige handlinger, kulturelle aktiviteter og sociale events året rundt. Alle er velkomne i Sømandskirken og mødes med åbnet sind og lyttende ører og kan her få en smag af Danmark. 

Vi er både kirke for vores menighed og ved hjælp af vores menighed. Engagement og frivillighed er en stor del af det fællesskab, der driver sømandskirken. Har du selv lyst til at være frivillig eller har du en god idé til et nyt tiltag, så tag endelig kontakt til os. Derudover er vores økonomiske betingelser, at vi selv skal indsamle penge til den daglige drift. Vi modtager tilskud til løn fra Danske Sømands- og Udlandskirker, men alle andre udgifter dækker vi lokalt. Vi er derfor afhængige af ethvert medlemskab, sponsorat, donation og ikke mindst et godt overskud på den årlige julebazar.  Det er alt sammen med til at gøre det muligt for os at bevare Sømandskirken på Mt. Faber. 

Vi håber, du vil være med til at bakke op om Sømandskirken. For de søfarende skyld, for din egen skyld og for fællesskabets skyld. Støt os ved at blive medlem, tegn et firmasponsorat og kom til vores arrangementer. Du er altid velkommen! 

Du kan læse mere om kirkens historie her og blive medlem ved at klikke her.