Om kirken

Lidt om Sømandskirken i Singapores historie og de gyldne klokker.

Den Danske Sømandskirke i Singapore blev grundlagt i 1984. Den hører under DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker, som har til formål at være folkekirkens repræsentant for danskere, som bor i udlandet for at arbejde eller studere, er her på ferie og for de søfolk, der kommer i havn her.

I starten delte den danske sømandskirke kirkerum med den norske og svenske kirke, men fandt i 1985 bygningen som i dag huser kirken – The Golden Bell Mansion. Den smukke murstensbygning blev oprindelig opført for en af Singapores rigeste og mest magtfulde mænd, Tan Boo Liat, som efter kinesisk tradition i respekt for sine forfædre valgte at opkalde huset efter sin bedstefar Tan Kim Ching. Kim Ching betyder ”Gylden klokke” på mandarin, og da huset blev opført med en buddhistisk ’stupa’, en lille kuppel, øverst på tårnet, som oven i købet i de første mange år var belagt med bladguld, ja, så hed bygningen aldrig andet end Golden Bell, den gyldne klokke.

I forbindelse med kirkens 25 års jubilæum i 2010 blev der udgivet en bog ”Den gyldne klokke”, der fortæller kirkens historie fra begyndelsen i 1985. Bogen er til salg i kirkens kiosk for 20 S$.

Kirken har udover navnet to reelle gyldne klokker – En som hænger på væggen ved indgangen og en i klokkestablen udenfor kirken. Der knytte sig en historie til begge klokker.

Den store klokken som hænger i klokkestablen udenfor kirken stammer fra det svenske skib Bele. Bele sejlede bl.a. ved Grønland, hvor det i 1921 sad fast i isen og udsendte et nødsignal. Signalet blev modtaget af dampskibet Island, som havde den danske kongefamilie ombord. Kong Christian X gav kaptajnen på Island en ordre om at hjælpe det nødstedte svenske skib. Efter tre dages sejlads gennem is-fyldt farvand nåede Island frem til det nødstedte Bele. Den svenske konge overrakte senere Christian X en medalje for hans indsats sammen med skibsklokken. Skibsklokken blev i 1964 skænket til sømandskirken i Yokohama af Prins Knud. Da kirken senere blev lukket udtrykte Arveprinsesse Caroline Mathilde ønske om, at klokken blev i østen, så i 1992 blev klokken hængt op udenfor den danske sømandskirke i Singapore, hvor den stadig hænger.
 


Den lidt mindre klokke, som hænger på væggen ved indgangen til kirken har også sin historie. Klokken stammer fra skibet m/s Clara Clausen og har hængt på væggen som et symbol på kirkens tætte bånd til det maritime liv, men klokkens historie var ukendt, indtil kirken i 2016 fik besøg af Rikke Bülow. Rikke kunne fortælle, at det var hendes far – Jørgen Bülow Rasmussen - der havde doneret klokken til kirken. Jørgen havde været maskinchef på m/s Clara Clausen. Da skibet i 1985 skulle skifte ejer og dermed navn erhvervede Jørgen skibsklokken, som ikke passede til skibets nye navn. Klokken donerede han til den danske sømandskirke i Singapore, hvor den siden har prydet væggen. Rikkes besøg i kirken 30 år senere klarlagde klokkens historie og skrev Jørgen Bülow Rasmussen ind i kirkens historie, sammen med hans datter.